Den fascinerande historien om @-tecknet på svenska tangentbord
23 Maj 2024
I den digitala eran har @-tecknet blivit ett oumbärligt symbol, särskilt i e-postadresser och sociala medieanvändarnamn. Men visste du att dess placering på svenska tangentbord har en unik och intressant historia, särskilt i samband med Apples introduktion på den svenska marknaden? Ursprung och användning av @-tecknet Historiskt sett användes @-tecknet främst i handelskorrespondens för att ange pris per enhet, exempelvis “5 äpplen @ $1 styck”. Denna användning går tillbaka till åtminstone 1500-talet, där @ användes för att beteckna en enhetspris i kommersiella sammanhang. Det första dokumenterade exemplet är från 1536, då en florentinsk köpman använde tecknet i en affärsbrev .Med e-postens uppkomst på 1970-talet fick @-tecknet en helt ny och betydelsefull roll. Ray Tomlinson, en datorforskare som arbetade på ARPANET, det som senare skulle utvecklas till internet, valde att använda @-tecknet för att separera användarnamnet från datornamnet i e-postadresser. År 1971 implementerade han detta format, vilket skapade den standard vi känner till idag, såsom “användarnamn@domän.com”. Anledningen till att han valde just @ var att det var ett av de minst använda tecknen på tangentbordet och därför minimerade risken för förväxling .Denna transformation av @-tecknet från ett kommersiellt symbol till en hörnsten i digital kommunikation illustrerar hur teknologiska framsteg kan omforma...